Ctra. de Palamós, 183 / oficina 9 - Edifici Celrà-Centre - 17460 - Celrà (GIRONA) - Telèfon: 972.21.70.50 Fax: 972.21.69.09

Diagnosi de lesions en edificis

En col·laboració amb el laboratori d'edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya podem oferir serveis de diagnòsi de les lesions constructives més habituals: aluminosi, carbonatació, fisures, assentaments diferencials, etc.Contacta

contacte